Sanatsal Ürünler
Sizin için Seçtiklerimiz

Etik Değerlerimiz

Bizler Özalp Kırtasiye Ticaret Limited Şirketi ‘ nin Sahipleri ve çalışanları olarak, konumumuz ne olursa olsun aşağıda belirttiğimiz evrensel ve mesleki etik değerlere sahip çıkacağımızı ve bunları hiçbir taviz vermeden uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

1-) Doğruluk, Dürüstlük ve Adil Davranma: Müşterilerimize ve ilişki içerisinde olduğumuz tüm diğer paydaşlara karşı her zaman dürüst, adil ve güvenilir olacağız. Çalışmalarımızda en yüksek ahlaki değerleri benimsemekte ve bu davranış standartlarını uygulamayı ilke edinmekteyiz.

Müşterilerimize ürünlerimizle ile ilgili daima doğru bilgi veriyoruz ve sattığımız ürünlerle ilgili herhangi bir sorun veya kusur olması halinde, bu sorun veya kusuru gidermek için azami gayreti sarf ediyoruz.

Rakiplerimizin de bu sektöre ve ülkemize katma değer sunduğunu biliyoruz. Onlarla eşitlik ve adillik kuralları çerçevesinde rekabet ediyor, haksız rekabetten kaçınıyoruz.

2-) İnsan Sağlığına Saygı: Kırtasiye sektörünün insan hayatında son derece önemli bir rol oynadığının bilincinde olarak, hiçbir zaman sağlığa zararlı kimyasal maddeler içeren ürünleri müessesemizde bulundurmuyoruz; bunların satışlarını hiçbir surette yapmıyoruz. Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz tüm ürünleri, alınan kimyasal maddeleri içermediğine dair bir sözleşme kapsamında satın alıyoruz.

3-) fikri Mülkiyet Haklarına Saygı: Tüm kişi ve kuruluşların fikri mülkiyet haklarına patentlerine, telif haklarına, isim ve markalarına, bilimsel ve teknik bilgilerine saygılıyız. Müessesemizde hiçbir zaman sahte ve/veya taklit ürün bulundurmuyoruz ve bu ürünlerin satışlarını yapmıyoruz.

4-) Müşteriye Saygı: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak, hedeflerimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Müşterilerimizle uzun dönemli ilişkilerin kurulması buna bağlı olduğundan, koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke ediniyoruz.

5-) Çalışanların Eğitimi: Çalışanlarımızı; Müşteri ilişkileri, sunduğumuz ürünler, mesleki yasal düzenlemeler ve iletişim konularında sürekli eğitiyor ve/veya eğitim almalarını sağlıyoruz.

6-) Çalışanlara Saygı: Çalışanlarımızın yapıcı ve farklı düşüncelerini özgürce ifade edebilmesine saygı gösteriyoruz.

Çalışanlarımız arasında dil, din, inanç, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Çalışanlarımızın işyeri memnuniyeti bizim için hayati önem taşımakta olduğundan onlara uygun, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı kuruyor, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlayacak tedbirler alıyoruz.

Çalışanlarımızın sosyal güvenlik ve diğer özlük haklarını tam ve doğru bir biçimde almasını sağlıyoruz.

7-) Çevreye Saygı: Ülkemizin doğal ve kültürel kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, tedarik ettiğimiz ürünleri mümkün olabildiğince sürdürülebilir kaynaklardan temin etmeyi, topluma yararlı ve sorunlara çözüm teşkil edebilecek projeler geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı, ilke ediniyoruz.

 

Özalp Kırtasiye Ticaret Ltd.Şti. © 2021
TurkeyDNS İnternet Hizmetleri